Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Maków Podhalański, określający częstotliwość odbierania odpadów.

Maków Podhalański: 2019 - luty 2020 r.

Maków Dolny: 2019 - luty 2020 r.

Białka: 2019 - luty 2020 r.

Grzechynia: 2019 - luty 2020 r.

Juszczyn: 2019 - luty 2020 r.

Kojszówka: 2019 - luty 2020 r.

Wieprzec: 2019 - luty 2020 r.

Żarnówka: 2019 - luty 2020 r.


Jednocześnie przypominamy najważniejsze informacje związane z odbiorem odpadów komunalnych.

Odpady zgromadzone w workach lub pojemnikach należy oznakować otrzymaną naklejką z kodem kreskowym oraz wystawiać najpóźniej do godz. 7.00 w dniu odbioru odpadów zgodnie z aktualnym harmonogramem na trasie zbiórki odpadów.
W przypadku braku naklejek z kodami należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Pojemniki/worki napełnione odpadami w sposób niezgodny z opisem lub nieprawidłowo oznakowane kodem kreskowym nie będą odbierane.

Rodzaj odpadu Co należy gromadzić Czego nie należy gromadzić
Metale i tworzywa sztuczne - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru żółtego
oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

Butelki należy zgnieść przed wrzuceniem do worka
odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, tetrapaki np.: plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, płynach do prania, kosmetykach, opakowania wielomateriałowe po napojach, sokach, mleku, woreczki foliowe; reklamówki; plastikowe sztućce kubki tacki, talerzyki; donice i pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego; przybory do sprzątania wykonane z tworzywa sztucznego; metalowe puszki po żywności, napojach, konserwach, karmie dla zwierząt; metalowe garnki, sztućce; metalowe przybory do pieczenia lub gotowania – brytfanny, foremki, korytka, tarki, itp; drobne opakowania ze styropianu tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych
Papier - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, np.:gazety, czasopisma, katalogi, prospekty nielakierowane, kalendarze, książki, zeszyty, papier szkolny, biurowy, tektura i kartony, chusteczki, tekturowe i papierowe opakowania po żywności oraz sprzętach elektrycznych, elektronicznych, domowym wyposażeniu, obuwiu i odzieży opakowań z zawartością np. żywności, olejów, wapna, cementu; kalki technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, pergaminów
Szkło - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła, np.: butelki, szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek, zacisków gumowych i uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach, szklane opakowania do przechowywania żywności, szklana zastawa stołowa (z wyjątkiem żaroodpornej) szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła zbrojonego, luster, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, wyświetlaczy, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości
Odpady ulegające biodegradacji - należy zbierać do pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio" odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne, np.: skorupki z jaj, odpadki z mięsa i drobne kości, odpadki kuchenne stałe, skorupki z orzechów, resztki owoców i warzyw, zepsuta żywność, zużyta kawa i herbata (wraz z filtrami), pozostałości roślinne (liście, trawa), ręczniki papierowe, popiół drzewny, zużyta ziemia kwiatowa, odpady organiczne z czyszczenia rynien innych odpadów aniżeli bioodpady i odpady zielone
Odpady komunalne niesegregowane - należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru czarnego pozostałe odpady komunalne nie nadające się do segregacji, np. art. higieniczne (wata, waciki), pampersy, mokre folie, folia aluminiowa, świeczki, znicze, art. łączone z kilku frakcji (guma-tworzywa sztuczne-metal), zabawki pluszowe, tekstylia, papier zanieczyszczony tłuszczem roślinnym lub zwierzęcym, gąbki, pozostałości po pielęgnacji zwierząt domowych, wypełnione worki z odkurzaczy, filtry, ceramiczna zastawa stołowa, lustra, obuwie śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych
Odpady wielkogabarytowenależy wystawić najpóźniej do godz. 7.00 w dniu zaplanowanego odbioru, wzdłuż trasy przejazdu odbioru odpadów komunalnych w miejscu, w którym istnieje możliwość dojazdu samochodu ciężarowego odpady komunalne, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych. Są to przede wszystkim elementy wyposażenia mieszkań tj. stare meble, wykładziny, dywany, itp. wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady żużle i popioły - należy zbierać w pojemnikach żużle i popioły z kotłów paleniskowych gorącego popiołu
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy wystawić do godziny 7.00 wzdłuż trasy przejazdu odbioru odpadów komunalnych małogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych (odkurzacze, żelazka itp.), wielkogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych (chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki itp.), sprzęt komputerowy, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia audio-wizualne, elektronika użytkowa, elektronarzędzia, źródła światła innych odpadów w tym wielkogabarytowych