Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. prowadzi stały Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Do PSZOK bezpłatnie* przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, wytworzone przez mieszkańców gminy Maków Podhalański z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (domki letniskowe), co do której jej właściciel złożył Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.

*w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.