Dział Wodociągów i Kanalizacji

  • Umowy

Wniosek o zawarcie umowy 353 KB
Cel poboru wody - załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy 204 KB
Wniosek o przepisanie umowy w związku ze zmianą właściciela 136 KB
Ogólne Warunki umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 108 KB
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 237 KB
Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza 237 KB
  • Wodomierze

Zlecenie odbioru montażu wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia 184 KB
Zlecenie odbioru montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody 238 KB
Zlecenie odbioru montażu dodatkowego wodomierza 226 KB
Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia wody 59 KB
Zlecenie ekspertyzy wodomierza 171 KB
  • Warunki techniczne i odbiory

Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod-kan 221 KB
Wniosek o uzgodnienie projektu 126 KB
Wniosek o wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego 124 KB
Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego 126 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 112 KB
  • Pozostałe

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 370 KB

Dział Oczyszczania

  • Harmonogram odbiorów odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Podhalański 459 kB
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Dolny 313 kB
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Białka 319 kB
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Grzechynia 361 kB
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Juszczyn 363 kB
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Kojszówka 313 kB
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Wieprzec 310 kB
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Żarnówka 360 kB
  • Pozostałe

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański 409 KB
Wzór umowy na odbiór odpadów w workach i pojemnikach od podmiotów gospodarczych 186 KB
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 254 KB
  • Cmentarz komunalny w Juszczynie

Regulamin użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie 412 KB
Stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Juszczynie 231 KB
Zmiana uchwały dotyczącej stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Juszczynie 207 KB
Wniosek o zgodę na ustawienie/wymianę nagrobka na cmentarzu komunalnym w Juszczynie 191 KB
  • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 639 KB
Regulamin Miejskiej Stacji Recyklingowej w Makowie Podhalańskim i Akcji „Zbieraj z Eko-Skawą” 142 KB
Pełnomocnictwo 104 KB
     
  • eFaktura

Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej 165 KB
Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej 220 KB
Wycofanie zgody na wystawianie na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej 162 KB
     
  • Inne

Podanie o zwrot nadpłaty 174 KB
Cennik 69 KB
     
Powyższe formularze zostały zapisane w formacie PDF. Program Adobe Reader pozwalający na wyświetlanie plików PDF można pobrać klikając na ten link.
Program jest darmowy i dostępny m.in. dla systemów Windows, Mac i Linux.