Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 15-12-2010

Nr zamówienia ES-JRP-ZP-6/2010
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia Modernizacja hydroforni w Makowie Podhalańskim
Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 26-10-2010
Termin składania ofert 10-11-2010 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 10-10-2010 o godz. 11:00
Wynik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (653 kb - wersja doc)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(337 kb - wersja pdf)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego(382 kb)

Tom III Opis przedmiotu zamówienia- Program Funkcjonalno-użytkowy(1,0 Mb)

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi (02.11.2010)
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia