Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 01-04-2011

Nr zamówienia ES-JRP-ZP-1/2011
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej dla kontraktu „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim”
Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 18-02-2011
Termin składania ofert 01-03-2011 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert 01-03-2011 o godz. 12:30
Wynik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (608 kb - wersja doc)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(315 kb - wersja pdf)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego(176 kb)

Tom III Opis przedmiotu zamówienia(134 kb)

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia