Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 06-09-2012

Nr zamówienia ES-JRP-ZP-5/2012
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim.
Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 05-06-2012
Termin składania ofert 20-06-2012 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 20-06-2012 o godz. 11:00
Wynik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(756 kb - wersja doc)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(410 kb - wersja pdf)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego(343 kb)

Tom III Specyfikacja techniczna i wymagania szczegółowe(2,7 Mb)

Projekt budowlany(25,7 Mb)

Projekt wykonawczy(13,8 Mb)

Przedmiar robót(400 kb)

Informacja BIOZ(128 kb)

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert Zmiany SIWZ (15.06.2012)
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia