Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 25-04-2013

Nr zamówienia ES-JRP-ZP-3/2013
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Makowie Podhalańskim
Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 12-03-2013
Termin składania ofert 27-03-2013 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 27-03-2013 o godz. 11:00
Wynik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(749 kb - wersja doc)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(378 kb - wersja pdf)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego(343 kb)

Tom III Specyfikacja techniczna i wymagania szczegółowe(1,1 Mb)

Projekt budowlany(23,3 Mb)

Przedmiar robót(107 kb)

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia