Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 28-08-2013

Nr zamówienia ES.JRP.ZP.1.B.2013
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka
Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 28-08-2013
Termin składania ofert 08-10-2013 do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert 08-10-2013 o godz. 9:30
Wynik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - unieważnione
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (03.10.2013)

Specyfikacja

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (nieaktualna)(857 kb)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (nieaktualna)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (nieaktualny)(572 kb)

Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia

3.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych(2,9 Mb)

3.2 Dokumentacja projektowa

1.Projekt budowlano wykonawczy-zadanie I(121,2 Mb)

2. Projekt budowlano wykonawczy-zadanie II(70,5 Mb)

3. Projekt budowlany-Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 957(75,4 Mb)

4. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym (teren zamknięty)(52,4 Mb)

5. Projekt budowlano wykonawczy. Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Białce(1,8 Mb)

6. Aneks do projektu budowlanego - zadanie II(6,5 Mb)

7. Operat wodno-prawny przekroczenie rzeki Skawa(42,5 Mb)

8. Operat wodno-prawny przekroczenie pozostałych cieków wodnych(40,5 Mb)

9. Inwentaryzacja zieleni(6,4 Mb)

10. Dokumentacja geologiczno-inżynierska(54,6 Mb)

3.3 Przedmiar robót- Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka (nieaktualny)(418 kb)

Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ

Pytania i odpowiedzi (13.09.2013)

Pytania i odpowiedzi (19.09.2013)

Zmiany SIWZ (19.09.2013)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego-nieaktualny (19.09.2013)

3.3 Poprawiony przedmiar robót- Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka (19.09.2013)

Poprawiona specyfikacja techniczna 00.04 (19.09.2013)

Pytania i odpowiedzi (25.09.2013)

Zmiany SIWZ (25.09.2013)

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(25.09.2013)

 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (25.09.2013)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (25.09.2013)

Pytania i odpowiedzi (01.10.2013)

Zmiany SIWZ (01.10.2013)

Poprawiona specyfikacja techniczna 00.03 (01.10.2013)

Zmiany SIWZ (03.10.2013)

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(03.10.2013)

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia