Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

Data opublikowania: 08-11-2013

Nr zamówienia ES.JRP.ZP.2.B.2013
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia Inżynier Kontraktu dla Projektu „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”
Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 30-09-2013
Termin składania ofert 08-10-2013 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 08-10-2013 o godz. 11:30
Wynik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.10.2013)

Specyfikacja

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (980 kb)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) (format .doc)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (481 kb)

Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia (503 kb)
Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ

Zmiany SIWZ (03.10.2013)

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(03.10.2013)

Pytania i odpowiedzi (04.10.2013)

Zmiany SIWZ (04.10.2013)

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(04.10.2013)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (04.10.2013)

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia