Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 11-12-2014

Numer sprawy ES.JRP.ZP.4.B.2014
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa przenośnego zestawu do monitoringu sieci kanalizacyjnej

Status

rozstrzygnięty

Data ogłoszenia przetargu

11-12-2014

Termin składania ofert

19-12-2014 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert

19-12-2014 o godz. 10:30

Wynik

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie zamówienia (16.12.2014 r.)

Odbiór specyfikacji (SIWZ)

w siedzibie zamawiającego: biuro Jednostki Realizującej Projekt, lub za zaliczeniem pocztowym oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

   Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ

Pytania i odpowiedzi (15.12.2014 r.)

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ (16.12.2014 r.)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)) (16.12.2014 r.)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)) (16.12.2014 r.)