Data opublikowania: 17-08-2018

Numer sprawy ES.ZP.10/2018
Rodzaj przetargu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
Przedmiot zamówienia

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Status

Postępowanie przetargowe unieważnione (na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Odbiór specyfikacji (SIWZ)

w siedzibie zamawiającego pokój nr 4, lub za zaliczeniem pocztowym oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(1038 kb)

Zmiana SIWZ (2018-08-28)(352 kb)

Załączniki nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 (857 kb)

Załączniki nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 (826 kb)

Załącznik nr 7(1,3 Mb)

Załączniki nr 8(32,1 Mb)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański pokój nr 4.
Termin składania ofert 03-09-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 03-09-2018 o godz. 11:30