Data opublikowania: 10-10-2018

Numer sprawy ES.ZP.18/2018
Rodzaj przetargu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
Przedmiot zamówienia

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.10.2018 r.

Status

Unieważniony

Odbiór specyfikacji (SIWZ)

w siedzibie zamawiającego pokój nr 4, lub za zaliczeniem pocztowym oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (po zmianach)(1050 kb)

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 18.10.2018 r.(4,8 Mb)

Załączniki nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 (860 kb)

Załączniki nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 (826 kb)

Załączniki nr 4a, 4b (228 kb)

Załączniki nr 4a, 4b (786 kb)

Załącznik nr 7(1,3 Mb)

Załączniki nr 8(32,1 Mb)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański pokój nr 4.
Termin składania ofert 02-11-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 02-11-2018 o godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wykonawcach , którzy złożyli ofery i z unieważnienia postępowania