Data opublikowania: 28-02-2019

Numer sprawy ES.ZP.5/2019
Rodzaj przetargu Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
Przedmiot zamówienia

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odbiór specyfikacji (SIWZ)

w siedzibie zamawiającego pokój nr 4, lub za zaliczeniem pocztowym oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(1140 kb)

SIWZ po zmianach 01.03.2019 r.(1213 kb)

Zmiana SIWZ 01.03.2019(3756 kb)

Załączniki nr 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 11 (982 kb)

Załączniki nr 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 6, 11 (825 kb)

Załącznik nr 7(1,23 Mb)

Załączniki nr 8(31,6 Mb)

Załącznik nr 9(1,2 Mb)

Załącznik nr 10(1,2 Mb)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański pokój nr 4.
Termin składania ofert 15-03-2019 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 15-03-2019 o godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert 
Wybór najkorzystniejszej oferty 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia