Data opublikowania: 12-01-2018

Numer sprawy ES.ZP.1/2018
Rodzaj zamówienia nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2018.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ 

SIWZ po zmianach (17.01.2018) 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ (17.01.2018) 

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 22-01-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 22-01-2018 godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty