Data opublikowania: 01-03-2018

Numer sprawy ES.ZP.4/2018
Rodzaj zamówienia nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa jednego, używanego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych stałych

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ 

SIWZ po zmianach (07.03.2018)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (05.03.2018)

Pytania i odpowiedzi (07.03.2018)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 09-03-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 09-03-2018 godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty