Data opublikowania: 10-01-2019

Numer sprawy ES.ZP.2/2019
Rodzaj zamówienia nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019.

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ,
zmiany SIWZ

SIWZ 

SIWZ po zmianach 14.01.2019 r.

Zmiana SIWZ 14.01.2019 r. 

SIWZ po zmianach 15.01.2019 r.

Zmiana SIWZ 15.01.2019 r. 

SIWZ po zmianach 17.01.2019 r.

Zmiana SIWZ 17.01.2019 r. 

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 22-01-2019 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 22-01-2019 godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty