Data opublikowania: 08-02-2019

Numer sprawy ES.ZP.4/2019
Rodzaj przetargu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp.
Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci  wodociągowej w miejscowości Żarnówka

Ogłoszenie

Zaproszenie

wzór oferty - załącznik nr 1

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański.
Termin składania ofert 15-02-2019
Informacja z otwarcia ofert 
Wybór najkorzystniejszej oferty