Data opublikowania: 14-06-2019

Numer sprawy ES.ZP.7/2019
Rodzaj przetargu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zamówienia sektorowego
Status

Postępowanie unieważnione

Przedmiot zamówienia

Opracowanie projektu budowlanego na zadanie pod nazwą "Budowa ujęcia wody wraz z sieci ą wodociągową i przyłączami w miejscowości Juszczyn"

Ogłoszenie

Zaproszenie

Wzór oferty - Załącznik nr 1

Wykaz usług - Załącznik nr 1a

Wykaz osób- Załącznik nr 1b

Koncepcja sieci wodociągowej - załącznik nr 2

Opinia hydrogeologiczna - załącznik nr 3

Operat wodono-prawny - załącznik nr 4

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański.
Termin składania ofert 28-06-2019 do godziny 14.00
Unieważnienie postępowania