Data opublikowania: 20-09-2019

Numer sprawy ES.ZP.12/2019
Rodzaj przetargu Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Zakup jednego, używanego samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych stałych w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ, zmiany SIWZ

SIWZ po zmianach 26.09.2019 (wersja pdf)

SIWZ po zmianach 26.09.2019 (wersja doc)

SIWZ (wersja pdf)

SIWZ (wersja doc)

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ 26.09.2019

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, pokój nr 4; 34-220 Maków Podhalański.
Termin składania ofert 30-09-2019 do godziny 11.00
Termin otwarcia ofert 30-09-2019 o godzinie 11.30
Informacja z otwarcia ofert  
Wybór najkorzystniejszej oferty