Data opublikowania: 22-12-2020

Numer sprawy ES.ZP.15/2020
Rodzaj zamówienia nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 ton w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.01.2021)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.01.2021)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.12.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ,
zmiany SIWZ

Wyjaśnienia, zmiana SIWZ zmiana ogłoszenia - 18.01.2021 
Wyjaśnienia, zmiana SIWZ zmiana ogłoszenia - 08.01.2021 

SIWZ po zmianach (08.01.2021 -wersja doc)

SIWZ po zmianach (08.01.2021)

Wyjaśnienia 30.12.2020

Wyjaśnienia, zmiana SIWZ zmiana ogłoszenia - 29.12.2020 

SIWZ po zmianach (29.12.2020 -wersja doc)

SIWZ po zmianach (29.12.2020)

SIWZ

SIWZ (wersja doc)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 20-01-2021 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 20-01-2021 godz. 11:30
Unieważnienie postępowania