Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu w Grzechyni, że po ponownych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełnia wymagania dotyczące jakości wody do spożycia.

Komunikat dla odbiorców wody - ujęcie Grzechynia


Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu Grzechynia, że w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzono przekroczenie parametru mętności wody (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej - poniżej).
Mętność wpływa głównie na jakość organoleptyczną wody i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.
Trwają prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody. Powyższe zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane odbiorców usług przepraszamy.

Komunikat dla odbiorców wody Grzechynia