Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu na os. Zarąbki w Grzechyni, że po ponownych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełnia wymagania dotyczące jakości wody do spożycia.

Komunikat dla odbiorców wody - ujęcieos. Zarąbki Grzechynia


Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu na os. Zarąbki w Grzechyni, że woda ma przekroczone parametry w zakresie bakteriologi.

Woda nie nadaje się do spożycia, woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet, działań naprawczych, działań p.pożarowych, prac porządkowych.

W związku z powyższym osobom korzystającym z wodociągu zostanie dostarczona butelkowana woda do spożycia oraz zostanie podstawiono beczka z wodą na os. Zarąbki w Grzechyni.

Trwają prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody. Powyższe zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane odbiorców usług przepraszamy.