W dniu 05 listopada 2013 r. została podpisana umowa z SAFEGE Oddział w Polsce ul. Solec 22, 00-410 Warszawa działającej w imieniu spółki akcyjnej SAFEGE, firmy konsultingowej z siedzibą pod adresem: 15-27 rue du Port, Parc de I’lle, 92000 Nanterre, Francja w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Inżyniera Kontraktu dla Projektu „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC dla Kontraktu „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka”, który zostanie zawarty przez Zamawiającego w celu realizacji Projektu.
Termin wykonania zamówienia wynosi 41 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji Umowy, tj. od 01.01.2014 r.
Wartość zamówienia wynosi - 324 597,00 PLN brutto.