Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie już po raz kolejny ogłasza Konkurs, tym razem pod hasłem: „eko.LIDERZY 2014 województwa małopolskiego”.  
Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu: jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów  i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska oraz innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

W ramach konkursu PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. zgłosiła dwa projekty finansowane ze środków unijnych:


1. „System wodno – kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański” 
2. „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”

Serdecznie zachęcamy do głosowania.

--------------------

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy głosowali na powyższe projekty!