Uwagi ogólne


1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. W Makowie Podhalańskim zwane dalej PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o., prowadzi i administruje serwisem internetowym dostępnym pod adresem http://www.ekoskawa.pl/, zwanym dalej Serwisem.
2. Serwis udostępniany jest osobom z niego korzystającym, zwanym dalej Użytkownikami Serwisu.
3. Polityka Cookies dla stron www spółki PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o.
4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację poniższych zasad.

Odpowiedzialność

1. PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań Użytkowników Serwisu.
2. PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Użytkownik Serwisu.
3. PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez
PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.