Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21 kwietnia 2023 r. w godzinach od 9.45 do 12.10 Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) będzie zamknięty.