Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), dalej zwaną ustawą, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie Gminy Maków Podhalański kontrole rozpoczną się w miesiącu czerwcu. Kontrola będzie polegać na:

  • wezwaniu właściciela nieruchomości celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków,
  • kontroli nieruchomości przez upoważnionych pracowników Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o. o.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Maków Podhalański.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

Informacji dotyczących kontroli udziela Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Dodatkowo przypominamy, że Właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza:

Formularz zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) / przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Maków Podhalański.

Podpisany formularz zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb), o którym mowa powyżej można złożyć:

  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański w godz. 7:15 -15:15
  • w sekretariacie (pok. nr. 4) Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o. o. ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański w godz. 7:00 – 15:00.
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego). Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez pocztę elektroniczną dokument musi być podpisany profilem zaufanym lub certyfikatem. Link do złożenia elektronicznego podpisu na platformie ePUAP.
  • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pliki do pobrania

Ulotka Rozmiar: 322 kb    Typ: pdf