Data opublikowania: 19-03-2020

Numer sprawy ES.ZP.8/2020
Rodzaj zamówienia nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków na terenie gminy Maków Podhalański - część 1, część 2, część 3.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ,
zmiany SIWZ

SIWZ 

Wzór umowy dla części 1 i 2 (załącznik nr 9)

Wzór umowy dla części 3 (załącznik nr 9a)

Projekt budowlany - dla części 1 (załącznik nr 3)

Projekt budowlany - dla części 2 (załącznik nr 4(a))

Projekt budowlany - dla części 2 (załącznik nr 4(b))

Projekt budowlany - dla części 3 (załącznik nr 5)

Załączniki 1, 2, 6, 6a, 7, 8, 8a, 10, 11

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 03-04-2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 03-04-2020 godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty