Data opublikowania: 01-12-2020

Numer sprawy ES.ZP.14/2020
Rodzaj zamówienia przetarg nieograniczony                                
Przedmiot zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maków Podhalański – os. Na Stoku

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ,
zmiany SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Wzór umowy (załącznik nr 5)

Załączniki 1, 2, 3, 4, 6, 7

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 07-12-2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 07-12-2020 godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert 
Wybór oferty