Data opublikowania: 27-01-2021

Numer sprawy ES.ZP.2/2021
Rodzaj zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł
Przedmiot zamówienia

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz informacji na temat przedsięwzięcia i ocen jego wpływu na środowisko w ramach Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania inwestycyjnego polegającego na: „Budowie wspólnej oczyszczalni ścieków dla Gminy Maków Podhalański i Gminy Zawoja na ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim, powiat suski.”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty

SWZ,
zmiany SWZ

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2

Załączniki nr 1, 3, 4

Załącznik nr 5

Pytania i odpowiedzi 02.02.2021 r. 

Pytania i odpowiedzi 03.02.2021 r. 

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 04-02-2021 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert 04-02-2021 godz. 12:30
Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie postępowania