Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny, decyzją nr KR.RET.070.236.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 24.05.2018 r. zatwierdził 3-letnią taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański. Taryfa weszła w życie w dniu 01.06.2018 r.

W następnych miesiącach obowiązywania taryfy, tj. od 01.06.2020 r. ceny i stawki kształtować się będą następująco:

Cena za 1 m³ dostarczanej wody w wysokości:

  • 5,90 zł netto dla Gospodarstw domowych, po uwzględnieniu dopłaty 4,53 zł netto, tj. 4,89 zł brutto;
  • 5,90 zł netto dla Pozostałych odbiorców, po uwzględnieniu dopłaty 5,44 zł netto, tj. 5,87 zł brutto;
  • 5,90 zł netto dla Odbiorców wody, którzy zużyli wodę bezpowrotnie, tj. 6,37 zł brutto.


Cena za 1 m³ odebranych ścieków w wysokości:

  • 16,52 zł netto dla Gospodarstw domowych, po uwzględnieniu dopłaty 8,53 zł netto, tj. 9,21 zł brutto;
  • 16,52 zł netto dla Pozostałych odbiorców, po uwzględnieniu dopłaty 12,26 zł netto, tj. 13,24 zł brutto;
  • 16,22 zł netto dla Gospodarstw domowych posiadających przydomowe przepompownie, po uwzględnieniu dopłaty 8,23 zł netto, tj. 8,89 zł brutto;
  • 16,22 zł netto dla Pozostałych odbiorców posiadających przydomowe przepompownie, po uwzględnieniu dopłaty 11,96 zł netto, tj. 12,92 zł brutto;
  • 7,48 zł netto dla Gospodarstw domowych- Juszczyn, po uwzględnieniu dopłaty 2,61 zł netto, tj. 2,82 zł brutto;
  • 7,48 zł netto dla Pozostałych odbiorców - Juszczyn, po uwzględnieniu dopłaty 2,61 zł netto, tj. 2,82 zł brutto;

 

Pliki do pobrania
Decyzja nr KR.RET.070.236.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 56 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XX.177.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 780 kb