Obszar skanalizowany w gminie Maków Podhalański obejmuje prawie cały obszar miasta Maków Podhalański oraz miejscowość Białka oraz cześć miejscowości Juszczyn. Natomiast pozostałe miejscowości gminy nie są skanalizowane.

Ścieki z terenu Makowa Podhalańskiego i Białki są obecnie odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej, której właścicielem jest Gmina Sucha Beskidzka. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Skawa.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej obsługiwanej przez PW-K "EKo-Skawa" Sp. z o.o. na terenie gminy Maków Podhalański wynosi ok. 91,2 km (2021 r.).


Kanalizacja sanitarna na terenie miejscowości Maków Podhalański wykonana została przede wszystkim z rur PVC i z rur kamionkowych, w mniejszej ilości z rur stalowych, HOBAS, BETRASS oraz WIPRO o średnicach od 200 do 800 mm. Największy przyrost sieci kanalizacyjnej nastąpił w latach 2008 -2013 r., gdy wybudowano ponad 34,5 km sieci.

 

Symbol sieć wodociągowa sieć rozdzielcza - 51,98 km

Symbol przyłącze wodociągowe przyłącza - 13,5 km                   Symbol budynku przyłączone budynki ok. 1300 szt.


Sieć kanalizacyjna na terenie miejscowości Białka w większości została wybudowana w latach 2013- 2016 i obejmuje obejmuje prawie cała miejscowość. Kanalizacja sanitarna wykonana została przede wszystkim z rur kamionkowych o średnicach od 200 do 700 mm, kanalizacja tłoczna o długości 1,119 km wykonana została z rur PEHD o średnicy 90 - 225 mm. Przyłącza kanalizacyjne wykonane zostały z rur PCV o średnicach  Ø160 -200 mm. Na sieci kanalizacyjnej zlokalizowane są 4 pompownie sieciowe i 1 przepompownia główna.

 

Symbol sieć wodociągowa sieć rozdzielcza - 38,45 km

Symbol przyłącze wodociągowe przyłącza - 6,1 km                    Symbol budynku przyłączone budynki: ok. 750 szt.


Spółka obsługuje lokalną biologiczną oczyszczalnię ścieków w Juszczynie, do której odprowadzane są ścieki z Zespołu Szkół w Juszczynie oraz kilku okolicznych budynków mieszkalnych. Sieć kanalizacyjna i przyłącza zostały wykonane z rur PCV o średnicach 160 - 200 mm.


Symbol sieć wodociągowa sieć rozdzielcza - 0,80 km

Symbol przyłącze wodociągowe przyłącza - 0,20 km                    Symbol budynku przyłączone budynki: 14 szt.