W chwili obecnej dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywa się bez zakłóceń.

Informacje o przerwach w w dostawie wody dostępne są w zakładce Awarie.