Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański na okres 3 lat.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Eko-Skawa sp z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.93.2022 z dnia 30 września 2022 r. ogłoszoną w dniu 10.10.2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański. Taryfa wchodzi w życie w dniu 18.10.2022 r.


W okresie od 18.10.2022 r. do 17.10.2023 r. obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat

A) zaopatrzenie w wodę:

 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego (WGD_w)

  - 6,57 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 5,20 zł netto, tj. 5,62 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 9,89 zł netto, tj. 10,68  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego wodomierza odbiorcy służącego do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej (WGD_wd)

  - 6,57 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 5,20 zł netto, tj. 5,62 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 13,64 zł netto, tj. 14,73  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (WGD_n)

  - 6,57 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 6,11 zł netto, tj. 6,60 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 7,40 zł netto, tj. 7,99  brutto;
 • Pozostali odbiorcy wody (WPOZ)

  - 6,57 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 6,11 zł netto, tj. 6,60 brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 9,89 zł netto, tj. 10,68  brutto;

B) odprowadzanie ścieków:

 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody (SGD_w)

  - 17,37 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 9,38 zł netto, tj. 10,13 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 11,03 zł netto, tj. 11,91  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody z własnego ujęcia wody (SGD_n)

  - 17,37 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 9,38 zł netto, tj. 10,13 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 8,54 zł netto, tj. 9,22  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SGD_zwod_w)

  - 17,37 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 9,38 zł netto, tj. 10,13 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,02 zł netto, tj. 6,50  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SGD_zwod_n)

  - 17,37 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 9,38 zł netto, tj. 10,13 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,02 zł netto, tj. 6,50  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania przepływomierza lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wod, pobór wody z własnego ujęcia wody (SPOZ_w)

  - 17,37 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 13,11 zł netto, tj. 14,16 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 11,03 zł netto, tj. 11,91  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody z własnego ujęcia wody (SPOZ_n)

  - 17,37 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 13,11 zł netto, tj. 14,16 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 8,54 zł netto, tj. 9,22  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania przepływomierz lub wodomierza głównego, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SPOZ_zwod_w)

  - 17,37 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 13,11 zł netto, tj. 14,16 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,02 zł netto, tj. 6,50  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SPOZ_zwod_n)

  - 17,37 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 13,11 zł netto, tj. 14,16 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,02 zł netto, tj. 6,50  brutto;
 • Gospodarstwa domowe w Juszczynie rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody (JS_GD)

  - 8,20 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 3,33 zł netto, tj. 3,60 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 11,32 zł netto, tj. 12,23  brutto;
 • Gospodarstwa domowe w Juszczynie rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (JS_GD_n)

  - 8,20 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 3,33 zł netto, tj. 3,60 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 8,83 zł netto, tj. 9,54  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków w Juszczynie rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wod (JS_POZ)

  - 8,20 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 3,33 zł netto, tj. 3,60 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 11,32 zł netto, tj. 12,23  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków w Juszczynie rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (JS_POZ_n)

  - 8,20 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 3,33 zł netto, tj. 3,60  brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 8,83 zł netto, tj. 9,54  brutto;

Pliki do pobrania