Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański na okres 3 lat.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Eko-Skawa sp z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.93.2022 z dnia 30 września 2022 r. ogłoszoną w dniu 10.10.2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański.

Taryfa dla drugiego roku wchodzi w życie w dniu 18.10.2023 r.


W okresie od 18.10.2023 r. obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat

A) zaopatrzenie w wodę:

 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego (WGD_w)

  - 6,77 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 5,40 zł netto, tj. 5,83 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,26 zł netto, tj. 11,08  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego wodomierza odbiorcy służącego do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej (WGD_wd)

  - 6,77 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 5,40 zł netto, tj. 5,83 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 14,11 zł netto, tj. 15,24  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (WGD_n)

  - 6,77 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 5,40 zł netto, tj. 5,83 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 7,70 zł netto, tj. 8,32  brutto;
 • Pozostali odbiorcy wody (WPOZ)

  - 6,77 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 6,31 zł netto, tj. 6,81 brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,26 zł netto, tj. 11,08  brutto;

B) odprowadzanie ścieków:

 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody (SGD_w)

  - 17,50 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 9,51 zł netto, tj. 10,27 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 11,24 zł netto, tj. 12,14  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody z własnego ujęcia wody (SGD_n)

  - 17,50 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 9,51 zł netto, tj. 10,27 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 8,68 zł netto, tj. 9,37  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SGD_zwod_w)

  - 17,50 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 9,51 zł netto, tj. 10,27 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,07 zł netto, tj. 6,56  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SGD_zwod_n)

  - 17,50 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 9,51 zł netto, tj. 10,27 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,07 zł netto, tj. 6,56  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania przepływomierza lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wod, pobór wody z własnego ujęcia wody (SPOZ_w)

  - 17,50 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 13,24 zł netto, tj. 14,30 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 11,24 zł netto, tj. 12,14  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody z własnego ujęcia wody (SPOZ_n)

  - 17,50 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 13,24 zł netto, tj. 14,30 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 8,68 zł netto, tj. 9,37  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania przepływomierz lub wodomierza głównego, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SPOZ_zwod_w)

  - 17,50 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 13,24 zł netto, tj. 14,30 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,07 zł netto, tj. 6,56  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SPOZ_zwod_n)

  - 17,50 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 13,24 zł netto, tj. 14,30 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,07 zł netto, tj. 6,56  brutto;
 • Gospodarstwa domowe w Juszczynie rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody (JS_GD)

  - 8,72 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 3,85 zł netto, tj. 4,16 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 12,84 zł netto, tj. 13,87  brutto;
 • Gospodarstwa domowe w Juszczynie rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (JS_GD_n)

  - 8,72 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 3,85 zł netto, tj. 4,16 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,29 zł netto, tj. 11,11  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków w Juszczynie rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wod (JS_POZ)

  - 8,72 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 3,85 zł netto, tj. 4,16 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 12,84 zł netto, tj. 13,87  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków w Juszczynie rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (JS_POZ_n)

  - 8,72 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 3,85 zł netto, tj. 4,16  brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,29 zł netto, tj. 11,11  brutto;

Pliki do pobrania