Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13 maja 2024 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24j, art. 27a ust. 1, 2 i 3 pkt 2 oraz art. 27c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. z dnia 29 stycznia 2024 r., uzupełnionego pismami znak ES.I.91/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., z dnia 23 lutego 2024 r., znak ES.I.258/2024 z dnia 21 marca 2024 r., znak ES.I.315/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. oraz pisma znak ES.I.364/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Maków Podhalański, na okres 3 lat:

 • zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Maków Podhalański na okres 3 lat,
 • orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZT.70.93.2022 z dnia 30 września 2022 r., do dnia wejścia w życie decyzji KR.RZT.70.18.2024 z dnia 13 maja 2024 r.


Ceny i stawki opłat w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania taryfy tj. od 06.06.2024 r.:

A) zaopatrzenie w wodę:

 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego (WGD_w)

  - 7,49 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 6,12 zł netto, tj. 6,61 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,52 zł netto, tj. 11,36  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego wodomierza odbiorcy służącego do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej (WGD_wd)

  - 7,49 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 6,12 zł netto, tj. 6,61 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 14,77 zł netto, tj. 15,95  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (WGD_n)

  - 7,49 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 6,12 zł netto, tj. 6,61 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 7,52 zł netto, tj. 8,12  brutto;
 • Pozostali odbiorcy wody (WPOZ), oraz woda pobrana na cele przeciwpożarowe (WPPOŻ)

  - 7,55 zł netto za 1 m3 dostarczonej wody po uwzględnieniu dopłaty 7,09 zł netto, tj. 7,65 brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,52 zł netto, tj. 11,36  brutto;

B) odprowadzanie ścieków:

 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody (SGD_w)

  - 20,71 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 12,72 zł netto, tj. 13,74 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 11,74 zł netto, tj. 12,68  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody z własnego ujęcia wody (SGD_n)

  - 20,71 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 12,72 zł netto, tj. 13,74 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 8,74 zł netto, tj. 9,44  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SGD_zwod_w)

  - 20,71 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 12,72 zł netto, tj. 13,74 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,24 zł netto, tj. 6,74  brutto;
 • Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SGD_zwod_n)

  - 20,71 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 12,72 zł netto, tj. 13,74 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,24 zł netto, tj. 6,74  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania przepływomierza lub wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wod, pobór wody z własnego ujęcia wody (SPOZ_w)

  - 20,71 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 16,45 zł netto, tj. 17,77 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 11,74 zł netto, tj. 12,68  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody z własnego ujęcia wody (SPOZ_n)

  - 20,71 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 16,45 zł netto, tj. 17,77 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 8,74 zł netto, tj. 9,44  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazania przepływomierz lub wodomierza głównego, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SPOZ_zwod_w)

  - 20,71 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 16,45 zł netto, tj. 17,77 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,24 zł netto, tj. 6,74  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, pobór wody od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (SPOZ_zwod_n)

  - 20,71 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 16,45 zł netto, tj. 17,77 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 6,24 zł netto, tj. 6,74  brutto;
 • Gospodarstwa domowe w Juszczynie rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody (JS_GD)

  - 10,56 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 5,69 zł netto, tj. 6,14 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 13,47 zł netto, tj. 14,55  brutto;
 • Gospodarstwa domowe w Juszczynie rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (JS_GD_n)

  - 10,56 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 5,69 zł netto, tj. 6,14 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,47 zł netto, tj. 11,31  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków w Juszczynie rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wod (JS_POZ)

  - 10,56 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 5,69 zł netto, tj. 6,14 zł brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 13,47 zł netto, tj. 14,55  brutto;
 • Pozostali dostawcy ścieków w Juszczynie rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (JS_POZ_n)

  - 10,56 zł netto za 1 m3 odebranych ścieków, po uwzględnieniu dopłaty 5,69 zł netto, tj. 6,14  brutto;
  - miesięczna stawka opłaty abonamentowej 10,47 zł netto, tj. 11,31  brutto;

Pliki do pobrania