logowanie-ebookP-WK „Eko-Skawa”  sp . z o.o. uruchomiło Internetowe Biuro Obsługi Klienta (eBOK)  w celu poszerzenia kontaktu z Klientem.

Moduł eBOK jest bezpłatnym,  serwisem przy pomocy, którego Klient Spółki P-WK „Eko-Skawa”  sp . z o.o. będzie mógł w dowolnym momencie za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, by sprawdzić m.in: datę wystawienia faktury, terminu płatności faktury, kwoty faktury, historii faktur, przesłać do naszej Spółki wiadomość, podać ilość zużycia wody wg stanu wodomierza.

 • Z programu eBOK mogą korzystać wszyscy Klienci P-WK „Eko-Skawa”  sp . z o.o., którzy spełniają następujące warunki:
 • zapoznali się i zaakceptowali regulamin eBOK,
 • prawidłowo przeprowadzili rejestracje,
 • otrzymali od P-WK „Eko-Skawa”  sp . z o.o. dane dostępowe tj. identyfikator i hasło. Dane dostępowe Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail lub odbiera osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
 • posiadają sprzęt komputerowy spełniający wymogi techniczne określone w § 3 regulaminu eBOK.

P-WK „Eko-Skawa”  sp . z o.o. zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne łączenie z serwisem oraz ochronę danych osobowych. Niemniej jednak, Klient powinien zadbać o to by niepowołane osoby nie miały dostępu do jego konta. W tym celu należy:

 • otrzymane hasło dostępowe zmienić na własne po pierwszym logowaniu,
 • nie udostępniać identyfikatora i hasła osobom trzecim,
 • wylogować się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z programu eBOK.

Klient korzystający z modułu eBOK będzie miał łatwiejszy dostęp do aktualnych informacji o świadczonych na jego rzecz usługach oraz otrzyma uprawnienia umożliwiające:

 • wgląd do aktualnych rozliczeń z możliwością przeglądania rozliczeń wcześniejszych,
 • wgląd w historię odczytów i wystawionych faktur,
 • analizowanie zużycia wody w wybranym okresie,
 • podanie ilości zużycia wody wg stanu wodomierza,
 • przesyłanie do Spółki wiadomości,
 • otrzymywanie na bieżąco komunikatów m. in. o awarii,


Zapraszamy naszych Klientów do korzystania z eBOK.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z modułem eBOK prosimy o kontakt telefoniczny 33 87 71 628 lub osobisty w Biurze Obsługi Klienta przy ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim. eBOK będzie stopniowo wzbogacany i udoskonalany.

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (eBOK)